Banquet Hall

 • bo suu tap 0
 • bo suu tap 1
 • bo suu tap 2
 • bo suu tap 3
 • bo suu tap 4
 • bo suu tap 5
 • bo suu tap 6
 • bo suu tap 7
 • bo suu tap 8
 • bo suu tap 9
 • bo suu tap 10
 • bo suu tap 11
 • bo suu tap 12
 • bo suu tap 13
 • bo suu tap 14

Bên cạnh đó, nhà hàng cung cấp dịch vụ tiệc ngoài, tiệc sinh nhật, các chương trình sự kiện tai địa điểm theo yêu cầu của Quý Khách