Conference hall

 • bo suu tap 0
 • bo suu tap 1
 • bo suu tap 2
 • bo suu tap 3
 • bo suu tap 4
 • bo suu tap 5
 • bo suu tap 6
 • bo suu tap 7
 • bo suu tap 8
 • bo suu tap 9
 • bo suu tap 10

Tích hợp đầy đủ các dịch vụ, KS Sen Viet cũng phụ vụ tổ chức cuộc hội nghị, hội thảo , tổ chức sự kiện (MICE)…

.